Архів за місяць: Травень 2015

Запрошення

Запрошення до виступу

Професора Павлова О.І. запрошено до виступу на Академічних Слуханнях «Українське село і селянство в умовах холдингізації: чи будуть в Україні запроваджені європейські засади сільського розвитку?», які 10 червня 2015 року проводить Інститут економіки та прогнозування НАН України спільно з громадським академічним об’єднанням «Платформа знань – Аграрний Розвиток і Сільські Інновації» за участю Представництва Польської академії наук в Україні, аграрних університетів, громадських професійних об’єднань, організацій громадянського суспільства.

Додатково:

Конференція

Науковий колоквіум

Тексти доповідей учасників колоквіуму, що представляють інші вищі навчальні заклади та наукові установи, розміщені для ознайомлення на сайті кафедри: http://kaf.ep.onaft.edu.ua/ 

Додатково:

1. Програма наукового колоквіуму

2. Доповіді:

  1. Авдеев М.В. – “СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”
  2. Чекалин В.С. – “ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЕАЭС”
  3. Маслова В.В., Маслов И.И. – “ИНВЕСТИЦИИ В АПК В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ЕВРАЗИЙ-СКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА”
  4. Касян С.Я. – “УПРАВЛІННЯ ПОТОКАМИ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇВ УМОВАХ МАРКЕТИНГОВИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ЗМІН”
  5. Барановський М.О. – “ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ АГРАРНОГО СЕКТОРА У СІЛЬСЬКИХ ПЕРИФЕРІЙНИХ РАЙОНАХ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ”
  6. Залізко В.Д. – “ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ”
  7. Великий П.П., Шабанов В.Л. – “СОЦИОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ СОХРАНЕНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ СЕЛА: ЛОКАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ”
  8. Папцов А.Г. – “НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ”
  9. Бородіна О.М., Прокопа І.В. – “СОЦІОЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ”