Архів за день: 21.04.2020

Запрошення до виступу

Теоретичний семінар кафедри

27‒30 квітня 2020 року буде проведено дистанційний теоретичний семінар кафедри економіки промисловості за темою «Регулювання економічного розвитку в умовах системного глобального виклику 2020 року: уроки для України».

Загальні висновки за результатами семінару будуть розміщені на сайті кафедри.

Кафедра запрошує всіх зацікавлених фахівців прийняти участь у семінарі.

Обсяг тез: до двох сторінок А-4. Тип шрифту Times New Roman, 14пт., інтервал 1.

Для участі у семінарі необхідно надсилати тези доповідей на електронну адресу кафедри: kafedraekon_01@ukr.net

Порядок
проведення теоретичного семінару кафедри за темою
«Регулювання економічного розвитку в умовах системного глобального виклику 2020 року: уроки для України» (27.04‒30.04.2020 року)

  1. Подача тез доповіді проф. Павловим О.І. ‒ до 24. 04. включно.
  2. Подача тез виступів кожним викладачем та аспірантом ‒ до 27.04. включно.
  3. Ознайомлення з поданими текстами учасників семінару та подання ними пропозицій до рекомендацій семінару ‒ до 28.04. включно.
  4. Узагальнення модератором семінару доц. Яблонською Н.В. поданих пропозицій на оформлення рекомендацій ‒ до 30.04. включно з наступною їх розсилкою учасникам семінару через електронну пошту кафедри.
Запрошення на семінар

Порядок дений засідання кафедри 27-29 квітня 2020р.

Порядок дений
засідання кафедри економіки промисловості в режимі онлайн
27‒29 квітня 2020 року

1. Про невідкладні завдання кафедри на травень 2020 року.
Інформація зав. кафедри проф. Павлова О.І.

2. Звіти викладачів про участь в онлайн профорієнтаційних заходах.

3. Про інтенсивність та результативність онлайн комунікації між викладачами та студентами у карантинний період.
Інформація викладачів

4. Звіти докторанта та аспірантів кафедри про видання (подання до друку) статей у періодичні фахові видання у березні ‒ квітні 2020 року.

5. З практики роботи кураторів зі студентами в режимі онлайн у карантинний період.
Інформація кураторів

6. Про виконання індивідуальних планів викладачів у березні‒квітні поточного року.
Інформація викладачів

Алгоритм реалізації порядку денного засідання кафедри

Інформацію необхідно подати у такі зазначені терміни:

  • до 24.04. включно ‒ тези звітів доповідачів з кожного питання;
  • до 27.04. включно ‒ тексти виступів при обговоренні кожного питання;
  • до 01.05. включно ‒ проекти рішень (подають доповідачі) за кожним питанням;
  •  до 04.05. включно ‒ протокол засідання доц. С.В. Крупіна надсилає на електронну пошту кафедри з урахуванням внесених пропозицій за кожним питанням.