Кафедра сьогодні

Сьогодні кафедра економіки промисловості – це науково-освітній підрозділ Одеської національної академії харчових технологій, який стійко і збалансовано розвивається, проводить різнобічні теоретичні, прикладні наукові дослідження. Кафедра економіки промисловості співпрацює з промисловими, фінансовими, науково-дослідними установами.

Висока професійна репутація і конкурентоспроможність випускників кафедри економіки промисловості на вітчизняному та зарубіжному ринку праці є підтвердженням високої якості освітніх послуг, що надаються професорсько-викладацьким складом кафедри і академії в цілому.

Кафедра розташована в лівому крилі корпусу «А» на 4-му поверсі.

Очолює кафедру доктор економічних наук, професор, Павлов Олександр Іванович (тел. 729-40-66, кімн. А-409).

Сьогодні на кафедрі працює 14 викладачів, 3 співробітника навчально-допоміжного персоналу, ведеться навчання по більш, ніж 50 навчальних дисциплін.

Над докторською дисертацією працюють доцент Т.А. Кулаковська та доцент В.А. Самофатова.

Щорічно викладачами кафедри публікується більше 50 наукових статей і тез доповідей на міжнародних науково-практичних та методичних конференціях.

Ведеться велика методична робота з написання конспектів лекцій, методичних вказівок до проведення практичних, лабораторних занять, самостійної роботи студентів. На високому науково-методичному рівні здійснюється керівництво дипломним проектуванням. Під керівництвом викладачів кафедри виконуються комплексні дипломні проекти спільно з технологічними кафедрами.

В освітньому процесі академії кафедра економіки промисловості здійснює підготовку на різних рівнях реалізації освітніх програм денної, заочної та заочної скороченої форми навчання.

Кафедра економіки промисловості є випускаючою кафедрою для спеціальності 051 «Економіка», крім того кафедра забезпечує підготовку студентів технологічних спеціальностей, бухгалтерів і менеджерів. 

На кафедрі економіки промисловості проводяться дослідження за напрямами: «Дослідження створення агропромислових об’єднань для забезпечення продовольчої безпеки України», «Дослідження трансформації харчової промисловості України в умовах глобальної зміни клімату», «Дослідження адаптації підприємств харчової промисловості в умовах жорсткої конкуренції», «Методичні основи гармонізації виробничих ресурсів галузей харчової промисловості» і інші.

Під керівництвом провідних науковців кафедри студенти виконують наукові дослідження, які відзначаються на місцевих і державних конкурсах.

Провідні викладачі кафедри є керівниками студентських науково-дослідних тем, які дозволяють студентській молоді скласти уяву про пріоритетні задачі сучасної економіки. Кафедра проводить щорічні олімпіади з економічних дисциплін, переможці яких беруть участь у Всеукраїнських олімпіадах. Кафедра веде велику навчально-методичну роботу. Видані ряд посібників з таких дисциплін, як економічна теорія, проектний менеджмент, економіка та організація підприємства, менеджмент. Постійно оновлюються методичні матеріали до практичних занять та дипломного проектування.

Щорічно студенти кафедри економіки промисловості, що займаються науковою діяльністю, одержують грамоти на вузівському і міжвузівському конкурсах, разом з викладачами друкуються в наукових журналах.

На кафедрі економіки промисловості забезпечені достатні умови для навчання студентів. Для проведення учбових занять кафедра має наступні аудиторії:

  • кабінет завідувача кафедрою – А-409;
  • викладацька аудиторія – А-413;
  • лаборантська аудиторія – А-410;
  • комп’ютерна аудиторія – А-411;
  • лекційні аудиторії – А-414, А-416, А-419.

В аудиторії А-411 розташований комп’ютерний клас кафедри площею 53 м2, на 16 навчальних місць, які оснащені сучасними комп’ютерами. Програмне забезпечення комп’ютерного класу дозволяє проводити більшість практичних і лабораторних занять по дисциплінам кафедри. Виконання лабораторних робіт також здійснюється на технічній базі УНЦІТ академії.

Підготовка фахівців за спеціальністю 051 «Економіка» базується на використанні комп’ютерних технологій в обробці облікової, статистичної та іншої інформації, необхідної для підготовки та прийняття управлінських рішень.

Для інформаційного забезпечення студентів в аудиторії А-413 зберігається кафедральний фонд методичної та наукової літератури, який налічує більш як 500 примірників навчальної літератури, 16 спеціалізованих економічних журналів, 2 газети, паспорта харчових підприємств та багато інших навчальних та наукових матеріалів.

Кафедра має достатню забезпеченість студентів підручниками, навчальними посібниками, довідково-інформаційною літературою. Усі дисципліни кафедри забезпечені методичними вказівками українською мовою.

Важливим соціальними функціями академії є створення сприятливих умов для навчальної, наукової та виробничої діяльності студентів. З цією метою щорічно розробляються плани заходів по охороні праці й техніці безпеки, згідно яких вирішуються технічні і організаційні питання по утриманню на відповідному рівнів навчальних аудиторій та лабораторій, науково-дослідних підрозділів та робочих місць.

Перепідготовка і підвищення кваліфікації викладацького складу кафедри здійснюється в основному в Одеському регіоні на базових підприємствах галузі для яких готують фахівців. Базові підприємства – одеські хлібозаводи, кондитерське підприємство ПрАТ «Одеса», Одеський харчокомбінат та інші.

Спеціальність 051 «Економіка» акредитована за вищим, IV-м рівнем. За нею здійснюється підготовка бакалаврів (4 роки), спеціалістів (1 рік) і магістрів (1 рік). На заочній формі навчання – бакалаврів (5 років), спеціалістів (1 рік) і магістрів (1 рік).

У 2011 році вперше відкрита скорочена програма підготовки бакалаврів для випускників коледжів і технікумів, які мають диплом молодшого спеціаліста. Така підготовка можлива як на денному відділенні (2 роки), так і на заочному (3 роки). До пріоритетних напрямів належить студентська науково-дослідна робота.

В академії діє аспірантура за спеціальностями 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами», 08.00.05 – «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» та докторантура за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами».

У 2013 році почала роботу спеціалізована вчена рада з захисту кандидатських та докторських дисертацій.

Навчальний процес тісно пов’язаний з промисловими підприємствами: студенти проходять технологічну, планово-економічну, професійну, а також переддипломну практики на провідних харчових підприємствах Одещини та України («Вітмарк Украіна», ПрАТ «Одесавинпром», «Глобино», «Єдність», ПАТ «Миронівський хлібопродукт», ВАТ «Одеський коровай», ТОВ «Пан Курчак» та ін.).

Контактні дані:
Адреса: Одеса, вул. Канатна,112, ОНАХТ, корпус А, ауд. А-410, 411, 413
Тел.: (048) 712-40-15.
E-mail: kafedraekon_01@ukr.net

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>