Наукові конференції

План проведення посеместрових колоквіумів наукових шкіл академії на 2019р.

Наукова школа “Забезпечення функціонування та розвитку системи економічної безпеки держави та суб’єктів господарської діяльності” (Науковий керівник: д.е.н., проф. Павлов О.І.)

23 травня 2019 р. о 1430 (ауд. А-416) за темою “Інклюзивний розвиток агропродовольчого сектора України: теорія, методологія, практика”.
Відповідальний: д.е.н., проф. Павлов О.І.

27 вересня 2019 р. о 1430 (ауд. А-416) за темою “Модель інклюзивного рурального розвитку: теорія та практика”.
Відповідальний: д.е.н., проф. Павлов О.І.

Теми наукових симпозіумів кафедри Економіки промисловості ОНАХТ на 2017 рік.

Адаптивні стратегії розвитку підприємств харчової промисловості в умовах мінливого світу

Регіональний вимір сталого розвитку агропродовольчої сфери

Графік наукових конференцій. 2016 рік.

Щорічні наукові конференції викладачів кафедри економіки промисловості

2016 рік

Щорічна наукова конференція викладачів кафедри економіки промисловості
18 квітня 2016 року

Ідентифікація економічноі психологіі як міждисциплінарноі науковоі галузі
д.е.н., проф. Павлов О.І.

Концепція державного регулювання збалансованого та стійкого розвитку агропродовольчих ринків
к.е.н., доц. Кулаковська Т.А.

Роль діяльності інститутів спільного інвестування на фондовому ринку України
к.е.н., доц. Лобоцька Л.Л.

Потенціал сталого розвитку харчової промисловості України
к.е.н., доц. Самофатова В.А.

Фактори впровадження контролінгових систем на підприємстві
доц. Волкова С.Ф., ас. Фрум О.Л.

Імпортозаміщення як інструмент розвитку підприємств АПК України
к.е.н., доц. Коєва Ж.В.

Виноробний потенціал підприємств України
к.е.н., доц. Яблонська Н.В.

Організаційно-правові основи формування діяльності м’ясопереробних підприємств
ас. Магденко С.О.

2015 рік

Щорічна наукова конференція викладачів кафедри економіки промисловості
20 квітня 2015 року

Дослідницьке поле руралістики як міждисциплінарної наукової галузі
д.е.н., проф.Павлов О.І.

“Право на харчування” в умовах інфляції
к.е.н., доц. Меліх О.О.

Оцінка фінансового стану та структури капіталу провідних агрохолдингів України
к.е.н. Дідух С.М.

Фандрайзинг і комерціалізація наукових розробок
к.е.н., доц. Свистун Т.В.

Інвестиційна складова фондового ринку України
к.т.н., доц. Лобоцька Л.Л.

Проблеми мотивації персоналу промислового підприємства
к.е.н., доц. Вігуржінська С.Ю.

Оцінка ефективності заходів державної підтримки розвитку аграрного сектору економіки України
к.е.н., доц. Кулаковська Т.А.

Оцінка ефективності заходів по управлінню економічними ризиками на підприємствах хлібопекарської галузі
ст. викладач Шалений В.А.

Ефективність функціонування елеваторної промисловості
к.е.н., доц. Мартиновський В.С.

Оцінка стану об’єктів інтелектуальної власності в Україні
к.е.н., доц. Крупіна С.В.

Аспекти росту конкурентоспроможності персоналу
ст. викладач Ліпова О.Л.

Географічна структура зовнішньоекономічної діяльності України
ас. Магденко С.О.

Систематизація ознак притаманних стадіям життєвого циклу підприємства
ас. Фрум О.Л.

Стендові доповіді

Стан і напрями розвитку харчової промисловості Причорноморського регіону України
к.е.н., доц. Басюркіна Н.Й.

Сутність та структура економічного потенціалу підприємства
к.е.н., доц. Яблонська Н.В.

Раціональне використання матеріально-ресурсного потенціалу як фактор сталого розвитку харчової промисловості
к.е.н., доц. Самофатова В.А.

2014 рік

Щорічна наукова конференція викладачів кафедри економіки промисловості
25 квітня 2014 року

Перспективи розвитку агропродовольчої сфери у світлі наукової спадщини В.Вернадського
д.е.н., проф.Павлов О.І.

Проблеми фондового ринку України на сучасному етапі
к.т.н., доц. Лобоцька Л.Л.

Економічний гістерезис-ефект
к.е.н., доц. Меліх О.О.

Огляд, аналіз та систематизація методів аналізу та прогнозування кризового стану економіки
к.е.н., доц. Кулаковська Т.А.

Класифікація основних напрямів інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості.
к.е.н., доц. Самофатова В.А.

Приоритетні напрями розвитку внутрішнього ринку та імпортозамінних виробництв у харчовій промисловості Україні”
к.е.н., ас. Коєва Ж.В.

Проблеми ефективного розвитку хлібопекарської промисловості в Україні
к.е.н., доц. Волкова С. Ф.

Динаміка та закономірності розвитку харчових виробництв Одеської області
к.е.н. Дідух С.М.

Кількісний аналіз ризиків виробничих систем підприємств хлібопекарської промисловості
ас. Шалений В.А.

Визначення факторів вартості підприємства в процесі розвитку
ас. Фрум О.Л.

Аспекти підвищення конкурентоспроможності персоналу на сучасному етапу розвитку ринкової економіки
ас. Ліпова О.Л.

Інноваційний розвиток підприємств харчової промисловості на прикладі консервних підприємств
асп. Шекера С.С.

Теоретичні основи управління економічною безпекою на підприємствах м’ясопереробної галузі
асп. Ковернега Т.А.

Особливості розвитку виробництва органічних продуктів харчування в Україні
к.е.н., доц. Басюркіна Н.Й.

Аналіз конкурентоспроможності підприємств: теорія та методологія
к.е.н., доц. Яблонська Н.В.

Інтелектуальна власність основа інноваційного розвитку України
к.е.н., доц. Крупіна С.В.

2012 рік

Щорічна наукова конференція викладачів кафедри економіки промисловості
25 квітня 2012 року

Економічна безпека підприємства як наукова категорія
д.е.н., проф. Павлов О.І.

Трансфер інноваційних технологій: сутність та значення у розвитку вітчизняної економіки
к.е.н., доц. Дудка Т.В.

Спрямованість економічних стратегій виробників функціональних продуктів
к.е.н., доц. Меліх О.О.

Формування моделі інноваційного розвитку агропродовольчої сфери України
к.е.н., доц. Самофатова В.А.

Стан природно-техногенної безпеки в Одеській області
к.т.н., доц. Лобоцька Л.Л.

Використання методу «Монте-Карло» в системі управління підприємством
ас. Сулевський В.В.

Шляхи активізації інвестиційних процесів на підприємствах харчової промисловості в умовах дефіциту фінансових ресурсів
ас. Дідух С.М.

Удосконалення економічних взаємовідносин суб’єктів інтегрованих формувань у виноградарсько-виноробному підкомплексі АПК
ас. Коєва Ж.В.

Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні
ас. Грінченко Р.В.

Інтелектуальний капітал підприємства
к.е.н., доц. Крупіна С.В.

Можливості прогнозування банкрутства підприємства
к.е.н., доц. Малих С.В.

Інтегральна оцінка ризиків виробничої системи на хлібопекарських підприємствах
ас. Шалений В.А.

Теоретичні засади дослідження організаційно-правових форм у великотоварному агропромисловому виробництві
к.е.н., доц. Басюркіна Н.Й.

Методичні основи виміру та оцінки конкурентоспроможності АПК
к.е.н., доц. Яблонська Н.В.

Генезис економічних поглядів на доцільність втручання держави у розвиток економіки
к.е.н., доц. Кулаковська Т.А.

Фінансова безпека як складова економічної безпеки підприємства
асп. Гололобова Т.В.

Перелік доповідей, прочитаних працівниками кафедри на науково-методичних конференціях, науково-практичних семінарах та симпозіумах

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>