Архів позначки: колоквіум

Запрошення на семінар

Науковий колоквіум

Програма наукового колоквіуму на тему «Модель інклюзивного рурального розвитку в Україні: теорія та практика» який відбудеться 26 вересня 2019р. о 14.30 в ауд. А-416.

Додатково: Програма колоквіуму (pdf)

Конференція

Матеріали наукового колоквіуму

Вийшли з друку матеріали наукового колоквіуму за міжнародною участю “Руралістичні засади збалансованого розвитку агропродовольчої сфери України” (м. Одеса, 6 жовтня 2016р.)

Додатково: Матеріали колоквіуму (pdf)

Обкладинка: 

матеріали наукового колоквіуму за міжнародною участю "Руралістичні засади збалансованого розвитку агропродовольчої сфери України" (м. Одеса, 6 жовтня 2016 р.)

Читаем новости

Вийшло з друку

Вийшли з друку матеріали наукового колоквіуму за міжнародною участю “Економіка як соціальна, поведінкова навчальна та наукова дисципліна” (м. Одеса, 20 травня 2016р.)

Додатково: Матеріали колоквіуму (pdf)

Обкладинка:

Обкладинка "Економіка як соціальна, поведінкова навчальна та наукова дисципліна"

Студентська конференція

Відбувся науковий колоквіум

20 травня 2016 року відбувся Науковий колоквіум кафедри економіки промисловості за темою: «Економіка як соціальна та поведінкова, навчальна й наукова дисципліна».

Додатково: Фото.

Продовжувати читання Відбувся науковий колоквіум

Наукові колоквіуми

План наукових колоквіумів

План наукових колоквіумів кафедри економіки промисловості на 2016 рік.

1. Науковий колоквіум кафедри економіки промисловості «Економіка як соціальна та поведінкова навчальна й наукова дисципліна», 20 травня 2016 року

Тематичні напрями
 1. Соціальний контекст економіки.
 2. Економіка як поведінкова дисципліна.
 3. Адаптивність як функціональна характеристика економіки.
 4. Зв’язок економіки з іншими соціальними та поведінковими дисциплінами.
 5. Еволюція наукових спеціальностей за якими здійснюється підготовка кандидатів та докторів наук з економіки у відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України № 1151 від 6 листопада 2015 року «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266».

2. Науковий колоквіум кафедри економіки промисловості «Руралістичні засади збалансованого розвитку агропродовольчої сфери України», 23 вересня 2016 року

Тематичні напрями
 1. Агропродовольча сфера – об’єкт руралістики як міждисциплінарної наукової галузі.
 2. Економіко-руральний аспект розвитку агропродовольчої сфери.
 3. Еколого-руральна складова розвитку агропродовольчої сфери.
 4. Соціально-руральний контекст розвитку агропродовольчої сфери.
Конференція

Науковий колоквіум

Тексти доповідей учасників колоквіуму, що представляють інші вищі навчальні заклади та наукові установи, розміщені для ознайомлення на сайті кафедри: http://kaf.ep.onaft.edu.ua/ 

Додатково:

1. Програма наукового колоквіуму

2. Доповіді:

 1. Авдеев М.В. – “СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”
 2. Чекалин В.С. – “ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЕАЭС”
 3. Маслова В.В., Маслов И.И. – “ИНВЕСТИЦИИ В АПК В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ЕВРАЗИЙ-СКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА”
 4. Касян С.Я. – “УПРАВЛІННЯ ПОТОКАМИ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇВ УМОВАХ МАРКЕТИНГОВИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ЗМІН”
 5. Барановський М.О. – “ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ АГРАРНОГО СЕКТОРА У СІЛЬСЬКИХ ПЕРИФЕРІЙНИХ РАЙОНАХ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ”
 6. Залізко В.Д. – “ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ”
 7. Великий П.П., Шабанов В.Л. – “СОЦИОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ СОХРАНЕНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ СЕЛА: ЛОКАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ”
 8. Папцов А.Г. – “НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ”
 9. Бородіна О.М., Прокопа І.В. – “СОЦІОЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ”
Науковий колоквіум

Запрошення на науковий колоквіум

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас прийняти участь у науковому колоквіумі кафедри економіки промисловості Одеської національної академії харчових технологій на тему «Тенденції розвитку аграрного сектору економіки України в умовах соціально-економічної та політичної нестабільності». Колоквіум  відбудеться 15 травня о 14.30 за адресою: м. Одеса, вулиця Канатна, 112, корпус А, аудиторія А-416).

Щиро будемо раді бачити Вас на нашому заході.

Додатково:

План конференцій

План проведення конференцій

План
проведення науково-практичних конференцій, наукових семінарів та колоквіумів кафедри економіки промисловості на 2015 рік

Наукові колоквіуми за напрямом наукової школи кафедри

«Тенденції розвитку аграрного сектору економіки України в умовах соціально-економічної та політичної нестабільності»
15 травня 2015 року

«Антропо-руральний контекст сталого розвитку агропродовольчої сфери»
29 жовтня 2015 року

Міжнародний семінар «Проблеми сталого розвитку агропродовольчої сфери в сучасних умовах та шляхи їх розв’язання»
5 листопада 2015 року

Участь у міжнародній науково-практичній конференції ННІПЕтаМ імені Г.Е. Вейнштейна «Економічні та соціальні аспекти розвитку України на початку ХХІ століття»
8-9 жовтня 2015 року