Архів позначки: монографія

Читання

Публікація фундаментальної праці кафедри

Вийшла друком колективна монографія кафедри за редакцією проф. Павлова О.І.  “Зовнішньоекономічна діяльність України в системі глобальних конкурентних відносин: агропродовольчий вимір”

Додатково: Монографія (формат pdf).

Також ознайомтесь з іншими монографіями кафедри.

Навчальний посібник "Економіка підприємства"

Монографія професора Павлова О.І.

Вийшла друком монографія завідувача кафедрою, професора Павлова О.І. “Руралистика: теория, методология, научные направления”(язык русский).

Додатково: текст монографії (pdf).

Читаем новости

Стаття проф. Павлова О.І.

Стаття зав. кафедри, проф. Павлова О .І  “The risks of rural development in Ukrainе”- в монографії за участю вчених ЄС,  що видана Institute of agricultural and food economics –  National Reseach Institute (Warsaw.)

Додатково: 

Навчальний посібник "Економіка підприємства"

Монографія

Вийшла друком монографія «Соціальна, поведінкова, адаптивна економіка: теорія та практика» (за ред. О.І. Павлова), авторами якої є викладачі, аспіранти та докторант кафедри.

Додатково: текст монографії (pdf).

Монографія

Монографія за редакцією Павлова О.І.

Вийшла з друку монографія “Соціо-еколого-економічний розвиток агропродовольчої сфери України в сучасних умовах: проблеми та шляхи їх розв’язання” за редакцією завідувача кафедри економіки промисловості, доктора економічних наук, професора Павлова  О.І.

Монографія є результатом участі колектива науковців у міжнародних науково-практичних конференції та семінарі, які відбулися 8-9 жовтня 2015 р. у Навчально-науковому інституті прикладної економіки та менеджменту Одеської національної академії харчових технологій.

Додатково: монографія у форматі pdf.

Рецензія

Рецензія на монографію

У журналі “Економіка України” (2015. – №8. – С. 91-93) опублікована рецензія академіка НААН України В.В. Юрчишина на монографію завідувача кафедри економіки промисловості ОНАХТ, професора Павлова О.І. “Идентификация и классификация сельских территорий: теория, методология, практика”. Одесса: Астропринт, 2015. – 344 с.

Продовжувати читання Рецензія на монографію

Монографія

Монографія, присвячена В.В. Юрчишину

Обкладинка монографії

Професор Павлов О.І. – співавтор монографії, присвяченої 90-річчю від дня народження та 60-річчю наукової діяльності академіка НААН України В.В. Юрчишина: Павлов О.І. Історико-соціально-економічні надбання академіка В.В. Юрчишина як наукова основа відродження українського села і селянства // Селянський син: дух і справа академіка Володимира Юрчишина; за ред. гл.-кор. НАН України О.М. Бородіної: НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2015. – С. 198–208.

Додатково: Зміст монографії (стор. 3, стор. 4)