Архів позначки: монографія

Монографія

Монографія, присвячена В.В. Юрчишину

Обкладинка монографії

Професор Павлов О.І. – співавтор монографії, присвяченої 90-річчю від дня народження та 60-річчю наукової діяльності академіка НААН України В.В. Юрчишина: Павлов О.І. Історико-соціально-економічні надбання академіка В.В. Юрчишина як наукова основа відродження українського села і селянства // Селянський син: дух і справа академіка Володимира Юрчишина; за ред. гл.-кор. НАН України О.М. Бородіної: НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2015. – С. 198–208.

Додатково: Зміст монографії (стор. 3, стор. 4)