Архів позначки: онлайн

Міжнародна конференція

Павлов О.І. Тези доповіді на теоретичному семінарі кафедри 27 квітня 2020 року

Павлов О.І
Регулювання економічного розвитку в умовах системного глобального виклику 2020 року: уроки для України*
Тези доповіді на теоретичному семінарі кафедри 27 квітня 2020 року

Преамбула
Тема доповіді присвячена діагностиці системного глобального виклику, який постав перед сучасною цивілізацією, аналізу його економічної складової, інститутів регулювання економічного розвитку в умовах надзвичайного положення соціуму, пошуку людством адекватної відповіді на цей виклик та обґрунтуванню необхідності усвідомлення українською владою та суспільством певних уроків з цього досвіду.

Продовжувати читання Павлов О.І. Тези доповіді на теоретичному семінарі кафедри 27 квітня 2020 року

Запрошення до виступу

Теоретичний семінар кафедри

27‒30 квітня 2020 року буде проведено дистанційний теоретичний семінар кафедри економіки промисловості за темою «Регулювання економічного розвитку в умовах системного глобального виклику 2020 року: уроки для України».

Загальні висновки за результатами семінару будуть розміщені на сайті кафедри.

Кафедра запрошує всіх зацікавлених фахівців прийняти участь у семінарі.

Обсяг тез: до двох сторінок А-4. Тип шрифту Times New Roman, 14пт., інтервал 1.

Для участі у семінарі необхідно надсилати тези доповідей на електронну адресу кафедри: kafedraekon_01@ukr.net

Порядок
проведення теоретичного семінару кафедри за темою
«Регулювання економічного розвитку в умовах системного глобального виклику 2020 року: уроки для України» (27.04‒30.04.2020 року)

  1. Подача тез доповіді проф. Павловим О.І. ‒ до 24. 04. включно.
  2. Подача тез виступів кожним викладачем та аспірантом ‒ до 27.04. включно.
  3. Ознайомлення з поданими текстами учасників семінару та подання ними пропозицій до рекомендацій семінару ‒ до 28.04. включно.
  4. Узагальнення модератором семінару доц. Яблонською Н.В. поданих пропозицій на оформлення рекомендацій ‒ до 30.04. включно з наступною їх розсилкою учасникам семінару через електронну пошту кафедри.
Запрошення на семінар

Порядок дений засідання кафедри 27-29 квітня 2020р.

Порядок дений
засідання кафедри економіки промисловості в режимі онлайн
27‒29 квітня 2020 року

1. Про невідкладні завдання кафедри на травень 2020 року.
Інформація зав. кафедри проф. Павлова О.І.

2. Звіти викладачів про участь в онлайн профорієнтаційних заходах.

3. Про інтенсивність та результативність онлайн комунікації між викладачами та студентами у карантинний період.
Інформація викладачів

4. Звіти докторанта та аспірантів кафедри про видання (подання до друку) статей у періодичні фахові видання у березні ‒ квітні 2020 року.

5. З практики роботи кураторів зі студентами в режимі онлайн у карантинний період.
Інформація кураторів

6. Про виконання індивідуальних планів викладачів у березні‒квітні поточного року.
Інформація викладачів

Алгоритм реалізації порядку денного засідання кафедри

Інформацію необхідно подати у такі зазначені терміни:

  • до 24.04. включно ‒ тези звітів доповідачів з кожного питання;
  • до 27.04. включно ‒ тексти виступів при обговоренні кожного питання;
  • до 01.05. включно ‒ проекти рішень (подають доповідачі) за кожним питанням;
  •  до 04.05. включно ‒ протокол засідання доц. С.В. Крупіна надсилає на електронну пошту кафедри з урахуванням внесених пропозицій за кожним питанням.