Архів позначки: реєстрація

Пошук

Реєстрація теми

Зареєстровано в УкрІНТЕІ держбюджетну тему докторанта Самофатової В.А. «Методологія управління сталим розвитком агропродовольчої сфери регіону» (номер державної реєстрації – 0116U005701), термін виконання: 01.01.17 – 30.12.2018.