Архів позначки: семінар

Читаем новости

Матеріали теоретичного семінару кафедри

Шановні відвідувачі, пропонуємо ознайомитись з тезами теоретичного семінару кафедри економіки промисловості за темою «Регулювання економічного розвитку в умовах системного глобального виклику 2020 року: уроки для України», що відбувся 27-30 квітня 2020 року.

Додатково: Тези (формат pdf)

Міжнародна конференція

Павлов О.І. Тези доповіді на теоретичному семінарі кафедри 27 квітня 2020 року

Павлов О.І
Регулювання економічного розвитку в умовах системного глобального виклику 2020 року: уроки для України*
Тези доповіді на теоретичному семінарі кафедри 27 квітня 2020 року

Преамбула
Тема доповіді присвячена діагностиці системного глобального виклику, який постав перед сучасною цивілізацією, аналізу його економічної складової, інститутів регулювання економічного розвитку в умовах надзвичайного положення соціуму, пошуку людством адекватної відповіді на цей виклик та обґрунтуванню необхідності усвідомлення українською владою та суспільством певних уроків з цього досвіду.

Продовжувати читання Павлов О.І. Тези доповіді на теоретичному семінарі кафедри 27 квітня 2020 року

Запрошення до виступу

Теоретичний семінар кафедри

27‒30 квітня 2020 року буде проведено дистанційний теоретичний семінар кафедри економіки промисловості за темою «Регулювання економічного розвитку в умовах системного глобального виклику 2020 року: уроки для України».

Загальні висновки за результатами семінару будуть розміщені на сайті кафедри.

Кафедра запрошує всіх зацікавлених фахівців прийняти участь у семінарі.

Обсяг тез: до двох сторінок А-4. Тип шрифту Times New Roman, 14пт., інтервал 1.

Для участі у семінарі необхідно надсилати тези доповідей на електронну адресу кафедри: kafedraekon_01@ukr.net

Порядок
проведення теоретичного семінару кафедри за темою
«Регулювання економічного розвитку в умовах системного глобального виклику 2020 року: уроки для України» (27.04‒30.04.2020 року)

  1. Подача тез доповіді проф. Павловим О.І. ‒ до 24. 04. включно.
  2. Подача тез виступів кожним викладачем та аспірантом ‒ до 27.04. включно.
  3. Ознайомлення з поданими текстами учасників семінару та подання ними пропозицій до рекомендацій семінару ‒ до 28.04. включно.
  4. Узагальнення модератором семінару доц. Яблонською Н.В. поданих пропозицій на оформлення рекомендацій ‒ до 30.04. включно з наступною їх розсилкою учасникам семінару через електронну пошту кафедри.
Науковий колоквіум

Ознайомчо-практична поїздка

Завідувач кафедри професор Павлов О.І., на запрошення керівника агро-еколого-рекреаційного кластеру “Фрумушика-Нова” Паларієва О.А., 17-18 березня 2020 року перебував в Тарутинському районі, де ознайомився з умовами функціонування і розвитку кластеру та прийняв участь у практичному семінарі активу майбутньої Бородинської об’єднаної територіальної громади щодо умов її фінансової спроможності та ролі в цьому процесі представників громадськості та бізнесу.

За результатами поїздки було оформлено договір про співробітництво.

Графік консультацій

Тези міжнародного семінару

Вийшли з друку матеріали міжнародного наукового семінару
«Проблеми сталого розвитку агропродовольчої сфери в сучасних умовах та шляхи їх розв’язання»

Обкладинка збірника тез семінару. 08-10-2015
Обкладинка збірника

Додатково: Матеріали семінару